Tin tức sự kiện Tin tức
Chương trình khuyến mãi Khuyến mãi
Mới
Khuyến mãi

  
Giá tham khảo
Giá tham khảo Liên hệ ngay

Tạm thời hết hàng

Khuyến mãi

Nội dung đang được cập nhật

Chiều dài {{ct.tsKyThuat.chieudai}}
Chiều rộng {{ct.tsKyThuat.chieurong}}
Chiều cao {{ct.tsKyThuat.chieucao}}
Trọng lượng {{ct.tsKyThuat.trongluong}}
Quãng đường {{ct.tsKyThuat.quangduong}}
Tốc độ tối đa {{ct.tsKyThuat.tocdotoida}}
Độ cao gầm xe {{ct.tsKyThuat.docaogamxe}}
Chiều cao yên xe {{ct.tsKyThuat.chieucaoyenxe}}
Quy cách pin {{ct.tsKyThuat.quycachpin}}
Pin {{ct.tsKyThuat.pin}}
Tuổi thọ của pin {{ct.tsKyThuat.tuoithopin}}
Thời gian sạc (0-100%) {{ct.tsKyThuat.thoigiansac}}
Công suất {{ct.tsKyThuat.congsuat}}
Kích thước bánh xe {{ct.tsKyThuat.kichthuocbanhxe}}
Đường kính bánh xe {{ct.tsKyThuat.duongkinhbanhxe}}
Hệ thống phanh {{ct.tsKyThuat.hethongphanh}}
Trọng lượng bản thân {{ct.tsKyThuat.khoiluongbanthan}}
Dài x Rộng x Cao {{ct.tsKyThuat.dairongcao}}
Khoảng cách trục bánh xe {{ct.tsKyThuat.khoancachtrucbanhxe}}
Độ cao yên {{ct.tsKyThuat.docaoyen}}
Khoảng sáng gầm xe {{ct.tsKyThuat.khoansanggamxe}}
Dung tích bình xăng {{ct.tsKyThuat.dungtichbinhxang}}
Cỡ lốp trước/sau {{ct.tsKyThuat.kichthuocloptruoc + ' '+ct.tsKyThuat.kichthuoclopsau}}
Phuộc trước {{ct.tsKyThuat.phuoctruoc}}
Phuộc sau {{ct.tsKyThuat.phuocsau}}
Loại động cơ {{ct.tsKyThuat.loaidongco}}
Dung tích xy lanh {{ct.tsKyThuat.dungtichxylanh}}
Công xuất tối đa {{ct.tsKyThuat.congsuattoida}}
Momen cực đại {{ct.tsKyThuat.momencucdai}}
Dung tích nhớt máy {{ct.tsKyThuat.dungtichnhotmay}}
Hộp số {{ct.tsKyThuat.hopso}}
Hệ thống khởi động {{ct.tsKyThuat.hethongkhoidong}}

Sản phẩm Nổi Bật

Mới

{{item.name}}

Giá tham khảo {{item.chuaCoGia || 'Chưa có giá bán'}} {{item.price | formatPrice}} VNĐ
Giá tham khảo Liên hệ ngay
Tạm thời hết hàng ({{item.tieudekhuyenmai}})

Sản phẩm cùng giá

Mới

{{item.name}}

Giá tham khảo {{item.chuaCoGia || 'Chưa có giá bán'}} {{item.price | formatPrice}} VNĐ Tạm thời hết hàng ({{item.promotion}})

Tư vấn & hỗ trợ

Sản phẩm Nổi Bật

Mới

{{item.name}}

Giá tham khảo {{item.chuaCoGia || 'Chưa có giá bán'}} {{item.price | formatPrice}} VNĐ
Giá tham khảo Liên hệ ngay
Tạm thời hết hàng ({{item.tieudekhuyenmai}})
không có dữ liệu

Rất tiếc! Không có kết quả được tìm thấy.

Hãy thử một từ khóa hoặc cụm từ.

Mới

{{item.name}}

{{item.maker_name}}
Giá tham khảo {{item.chuaCoGia || 'Chưa có giá bán'}} {{item.price | formatPrice}} VNĐ
Giá tham khảo Liên hệ ngay
Tạm thời hết hàng

{{item.description | characters: 215}}

không có dữ liệu

Rất tiếc! Không có kết quả được tìm thấy.

Hãy thử một từ khóa hoặc cụm từ.

Tư vấn & hỗ trợ

0236 3566887