Coâng ty thaønh vieân
HỆ THỐNG CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN - CHI NHÁNH – CỬA HÀNG TRỰC THUỘC
Đại lý chính thức Honda Việt Nam
Head : 27005
Công ty TNHH Tiến Đức
Địa Chỉ : Khối 6, Thị Trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
Phone : 0510.3.758 883
Fax : 0510.3.716 059
Thành lập năm : 2002
Đại lý chính thức Yamaha Motor Việt Nam
Đại lý 3S
Công ty TNHH Tiến Thu
Địa Chỉ : 207 - 209 Phan Châu Trinh – TP. Đà Nẵng
Phone : 0511.3.824 816
Fax :  0511.3.562 610
Thành lập năm : 2003
Đại lý chính thức Honda Việt Nam
Head : 27007
Công ty TNHH Tường Phát
Địa Chỉ : 153 Phan Châu Trinh – TP. Đà Nẵng
Phone : 0511.3.561 146
Fax : 0511.3.562 460
Thành lập năm : 2004
  Đại lý chính thức Honda Việt Nam
Head : 27008
Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Đức
Địa chỉ : Liễu Trì, Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam
Phone : 0510.3.667 244
Fax : 0510.3.667 259
Thành lập năm : 2005
  Đại lý chính thức KYMCO
Việt Nam
Cửa hàng Xe máy Kymco
Công ty TNHH Tiến Thu
Địa Chỉ : 114 Phan Châu Trinh – TP. Đà Nẵng
Phone : 0511.3.245 000
Fax : 0511.3.561 431
Thành lập năm : 2005
  Cửa hàng chuyên kinh doanh
Xe số
Yamaha – Honda  các loại
Công ty TNHH Tiến Thu
Địa Chỉ : 122 Phan Châu Trinh – TP. Đà Nẵng
Phone : 0511.3
Fax : 0511.3.561 431
Thành lập năm : 2000
Trung Tâm Bảo Hành Và Sửa Chửa Xe Máy
Kinh Doanh Xe Tay Ga Nhập Khẩu (Tầng 2)
Công ty TNHH Tiến Thu
Địa Chỉ : 179 – 181 Phan Châu Trinh – TP. Đà Nẵng
Phone : 0511.3.565 899
Fax : 0511.3.565 579
Thành lập năm : 2007
Cửa hàng Kinh Doanh Xe Ôtô Nhập Khẩu
Công ty TNHH Tiến Thu
Địa Chỉ : 156 Phan Châu Trinh – TP. Đà Nẵng
Phone : 0511.3.565 899
Fax : 0511.3.565 579
Thành lập năm : 2007
Đại lý chính thức Honda Việt Nam
Head : 27009
Chi nhánh Công ty TNHH Tường Phát 
Địa Chỉ : 243 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê – TP.Đà Nẵng
Phone : 0511.3.726 555 - 0511.3.726 556
Fax : 0511.3.726 557
Thành lập năm : 2008
Đại lý xe Yamaha 3S - Yamaha Town Tiến Thu
Địa chỉ: 41 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
Điện thoại 0511.3.659.556
Thành lập 16.06.2009
Công ty TNHH Trang Lê
Đại lý duy nhất của Piaggio Việt Nam tại Đà Nẵng
Địa Chỉ : 13 -15 Hùng Vương Lê – TP.Đà Nẵng
Phone : 0511.3.830.159
Fax : 0511.3.820.099
Thành lập năm : 2010